Sari navigarea

„Pentru că, fiind noĭ ânchĕ neputinioșĭ, Christos la timp cuvenit muri pentru necinstitorĭ de Dumnezeu. Negreșit cu anevoe va muri cineva pentru un drept; căcĭ pentru cel bun poate și îndrăsnește cineva să moară; Dumnezeu dar învederează către noĭ iubirea sa ênsășĭ, pentru că Christos, fiind noĭ ânchĕ pĕcătoșĭ, muri pentru noĭ. Decĭ îndreptățițĭ fiind acum în sîngele lui, mult mai lesne vom fi scăpațĭ prin el de mâniea dumnezeească, căcĭ daca, urîți fiind noĭ, am fost împăcațĭ cu Dumnezeu prin moartea Fiului sĕu, mult mai vîrtos, împăcațĭ fiind, vom fi scăpațĭ prin vieața luĭ; dar nu numaĭ vom fi scăpațĭ, ci și ne lăudăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Christos, prin care am luat acum împăcarea.“

Textul aici.
Imaginile aici.

Reclame